Filip Hauer Portfolio

Filip Hauer

Perfect Strike a práce

Perfect Strike [0] kriticky hodnotí aktuální stav společenského vnímání práce, která je v současnosti přeceněná a postavena na piedestal absolutní nezbytnosti.

Práce nahradila smysl života, nahrazuje samotný život. Podobné společenské naladění můžeme číst z webových diskuzí, motivačních článků, nebo z prohlášení našich politiků, kteří vydávají "makání" za činnost, která může zcela zastoupit jakékoliv politické, nebo sociální jednání. To vše se odehrává v době, kdy stojíme na hraně další průmyslové revoluce: Automatizace a vznik obecné umělé inteligence, která slibuje skoncovat s množstvím lidských pracovních činností (Intelektuálních i manuálních [1]). Zkráceně pro montéry tady není žádná budoucnost. Není zde ani budoucnost pro práci a zaměstnance, alespoň pokud rychle nezměníme obecně přijímaný koncept lidské aktivity a měsíční výplaty.

Současné myšlenkové směřování společnosti můžeme společně s Giorgio Agambenem popsat, jako redukci člověka na "nahý život", na naprosté vítězství "Zoé" a vytěsnění Bios, neboli "módu života"[2]. Hannah Arendt popisuje v 60. letech poslední fázi naší společnosti, jako společnost zaměstnanců, která vyžaduje od jednotlivce pouze jeho automatickou funkci. Řešením musí být radikální přestavba konstrukce práce, a nakonec i vnímání hodnoty života. Jedním z pozitivních přístupů k takové přestavbě je povýšení svobodného jednání: V naší společnosti to může být hra, aktivní jednání ve společnosti, nebo návrat ke kontemplaci, jako k nezbytné životní hodnotě.

Umělá inteligence (AI) s sebou přináší množství neznámých: Je současně novým horizontem lidské evoluce a zároveň formou "něčeho tísnivého". Jde o Unheimlich v čisté podobě: O umělý objekt spojený se životem. Jinakost ve formě i v myšlení, spolu s nepříjemnou podobností svým konstruktérům a přírodě (Viz. Chatovací robot od Microsoftu, děsivé hlášky Siri, nebo zvuk útoku autonomního roje dronů [3]). AI je archaická xeno-představa, Héfaistovy loutky (Tripody), které sami z vlastní vůle vstupují na shromáždění bohů. AI ve všech směrech nakonec přináší i dojem jakési zastaralosti člověka: Naší snahou musí být to, aby se z AI stala otevřená a demokratická technologie, která umožní člověku vyvázat se z otrocké práce a nebude pro nás existenční hrozbou (Ať už z hlediska perverzního záměru, nebo tím že se stane instrumentem moci malé skupiny jednotlivců).

...

Celý text najdete zde

PDF Portfolio

Desktop Site